Personvernerklæring


Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

 1. Kontaktinfo
 2. Sentrale begreper
 3. Fraxx Interactive AS er behandlingsansvarlig
 4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?
 5. Samtykke etter paragraf 6f og mulighet til å trekke samtykke
 6. Informasjon fra andre kilder
 7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?
 8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
 9. Hvor lenge lagres opplysningene?
 10. Hvem kan informasjonen deles med?
 11. Informasjonsdeling med tredjepart
 12. Hvor oppbevares opplysningene?
 13. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting
 14. Andre formål
 15. Informasjonskapsler
 16. Epost
 17. Endringer i personvernerklæringen

1. Kontaktinformasjon til Fraxx Interactive AS

Fraxx Interactive AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Fraxx Interactive AS

Listuveien 9

1359 Eiksmarka, Norge

Organisasjonsnummer: 922179069

E-post adresse: [email protected]


2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut ifra den gjeldende personopplysningsloven.


3. Fraxx Interactive AS er behandlingsansvarlig

Fraxx Interactive AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.


4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg for en brukerkonto, kjøper et digital kurs, kjøper et gavekort for et digitalt kurs eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

Betalingsinformasjon blir samlet inn av vår tredjeparts betalingsløsning Stripe (“Betalingsløsningen”). Betalingsinformasjon inkluderer:

Vi har ikke tilgang til dine betalingsdetaljer. Bruk og lagring av betalingsinformasjon styres av Betalingsløsningens brukervilkår og personvernregler, som du finner her:

Stripe: https://stripe.com/en-no/privacy


5. Paragraf 6 f som alternativ til valgt samtykke via nettside. Samtykke kan trekkes

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke ut ifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger


6. Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. epost til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.


7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

Vi ber om dine personopplysninger for å:


8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:


9. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 12 måneder fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har tilgang til ett av våre nettkurs, har registrert en brukerprofil eller har kjøpt et gavekort fra oss i løpet av de siste 12 månedene.

Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 12 måneder før vi sletter informasjonen.


10. Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.


11. Informasjonsdeling med tredjepart

Vi kan dele dine personlige opplysninger med tredjeparter under følgende forhold:


12. Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av Fraxx Interactive AS i kundesystemet vårt. Vi har databehandler avtale med Abtion A/S, med adresse Vesterbrogade 15, 3., 1620 København V, Danmark, som så igjen har avtale med sine underleverandører.


13. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det


14. Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.


15. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Les mer om vår bruk av informasjonskapsler HER


16. E-post

Vi benytter e-post som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.


17. Endringer i personvernerklæringen

Endringer i denne personvernerklæringen er effektive fra datoen de ble lagt til. Vennligst sjekk denne personvernerklæringen fra tid til annen for å sjekke om vi har gjort endringer i måten vi bruker dine personlige data på.

For spørsmål om hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger, eller for å be om en kopi av denne personvernerklæringen, vennligst send en e-post på [email protected]

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 31. januar, 2022