Bruker- og kjøpsbetingelser for bruk og kjøp av digitale tjenester på nettsiden www.fraxx.no

Hei, og velkommen til oss!

Dette er våre betingelser for kjøp og bruk av tjenester på Fraxx.no. Tjenesten innebærer i hovedsak nettbaserte kurs samt nedlastbare filer med sammendrag av kursinnhold. Vi oppfordrer deg til å lese Betingelsene nøye og du er alltid velkommen til å sende oss en epost om du har spørsmål.

Ved kjøp, opprettelse av konto eller annen bruk av vår plattform eller Tjenestene på fraxx.no, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket til disse Betingelsene og at du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter.

Betingelsene utgjør en bindende avtale mellom deg og Fraxx Interactive AS («Utgiver» eller «vi»). Dersom du ikke godtar Betingelsene kan du ikke bruke Tjenesten.

Vi setter stor pris på din mening og har du spørsmål, feedback eller innspill så send oss gjerne en epost på [email protected]


1. DEFINISJONER

Nettstedet: referer til nettstedet www.fraxx.no levert av Utgiver

Bruker/Brukeren: Refererer til den som oppretter en brukerkonto på Nettstedet eller på annen måte benytter seg av Tjenesten.

Betingelsene: Refererer til disse bruker-og kjøpsbetingelsene, inkludert oppdateringer av disse.

Kjøper/Kjøperen: Referer til en forbruker som kjøper et kurs eller gavekort for kurs på Nettstedet.

Kurspris: Refererer til prisen inkludert MVA for kjøp av et kurs på Nettstedet.

Kurskode: Refererer til en unik kode som sendes per e-post til Kjøper når Kursprisen har blitt mottatt av Utgiver. Kurskoden er kun gyldig for det bestemte kurset som Kjøper har betalt for og kan kun benyttes én enkelt gang av én enkelt Bruker. Ved benyttelse gir Kurskoden en Bruker med gyldig brukerkonto på Nettstedet tilgang til det relevante kurset.

Tjenesten/Tjenestene: Referer til all tilgang til Nettstedet, inkludert kjøp av kurs og gavekort. Tjenesten omfatter alt kursinnhold og alle strømbare videoer og andre filer på Nettstedet, samt all tekst, nedlastbare filer, bilder og grafikk på Nettstedet. All korrespondanse med Selskapet for teknisk hjelp og annen brukersupport inngår også i Tjenesten.

Utgiver/vi: Refererer til Fraxx Interactive AS.


2. INFORMASJON OM UTGIVER:

Utgiver er et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer: 922 179 069.

Utgivers kontaktinformasjon er:

Fraxx Interactive AS

Listuveien 9

1359 Eiksmarka, Norge

E-post: [email protected]


3. KONTO

Ved registrering av en brukerkonto bekrefter Bruker at denne er minst 18 år. Bruker vil få en begrenset, ikke-eksklusiv, oppsigelig, ikke-overførbar og ikke-underlisensbar rett til å ha tilgang til Tjenesten, forutsatt kjøp og betaling av Kurspris. Adgang til Tjenesten vil være begrenset til kjøpte kurs på Nettstedet eller mottatte gavekort for kurs på Nettstedet. Bruker kan ikke oppgi eller bruke en e-postadresse eller andre personopplysninger tilhørende andre enn Brukeren selv i forbindelse med Tjenesten.

Bruker samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om seg selv når Bruker registrerer seg hos Utgiver, samt samtykker i å opprettholde og oppdatere denne informasjonen slik at den til all tid er korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Bruker er ansvarlig for å opprettholde taushetsplikten for kontodetaljer og passord og for å begrense tilgangen til datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet sitt i forbindelse med Tjenesten, og Bruker godtar å ta ansvar for all aktivitet på sin konto, inkludert valg og bruk av innhold og tjenester.


4. KJØP

Kjøp av kurs på Nettstedet gir Kjøper en begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig, og ikke-underlisensbar rett til å få tilgang til det spesifikke kurs Kjøper har kjøpt via Nettstedet. Ved kjøp vil Kjøper motta en unik Kurskode til den e-postadressen som Kjøper selv har oppgitt. Kurskoden kan kun benyttes av én enkelt Bruker med en gyldig brukerkonto på Nettstedet til å få tilgang til det relevante kurset som Kurskoden gjelder. Såfremt Kurskoden ikke alt har blitt benyttet av Kjøper til å få tilgang til kurs på Nettstedet så kan Kurskoden fritt overføres av Kjøper til den mottaker Kjøper ønsker å overføre Kurskoden til. Kurskoden kan ikke videreselges. Ved benyttelse av Kurskoden får Brukeren tilgang til det valgte kurs, vår plattform og alt materiale tilknyttet kurset i 12 måneder hvoretter tilgang automatisk vil opphøre. Nedlastbart materiale, så som e-bøker tilhørende et kurs, er Bruker velkommen til å laste ned og lagre til senere personlig bruk.


5. LEVERING

Vi leverer en digital tjeneste hvor Kjøper kjøper tilgang til et videobasert nettbasert kurs som kan sees når som helst og hvor som helst i løpet av 12 måneder. Ved kjøp så får Kjøper umiddelbart tilgang til hele kurset. Det er ikke mulig å avbestille allerede betalt kurs.


6. ANGRERETT

Vi ønsker at du skal være fornøyd med våre kurs, men skulle du som Kjøper angre på ditt kjøp gir vi deg en angrerett på 14 dager. Ved utøvelse av angreretten vil all tilgang til den del av Tjenesten som ble muliggjort av kjøpet og benyttelsen av den tilknyttede Kurskoden bortfalle, og dermed vil Brukeren som benyttet seg av Kurskoden miste sin tilgang til det relevante kurset. I de tilfeller hvor Kjøper og Bruker av en Kurskode ikke er samme person så er det Kjøpers ansvar å informere Bruker om at Kjøper har utøvet sin angrerett og om konsekvensene av dette for Brukers tilgang til kurset.

Angreretten utløper 14 dager etter den dagen Kjøper har foretatt et kjøp av nettkurs eller digitalt gavekort på Nettsiden. For kjøp av fysisk gavekort sendt i posten så vil angrefristen utløpe 14 dager etter at gavekortet er mottatt i posten. Ønsker Kjøper å benytte angreretten, må Kjøper underrette oss om det. Kjøper kan benytte sin angrerett ved å skrive til oss på e-post [email protected]. Oppgi vennligst ditt navn og fakturanummer. Angrerettsfristen er opprettholdt om du sender din ditt ønske om å benytte angreretten innen fristen på 14 dager er utløpt.

Hvis Kjøper utøver sin angrerett, refunderer vi den betalinger vi har mottatt fra Kjøper vedrørende den kjøpte Tjenesten. Kursprisen vil bli tilbakeført til den konto Kjøper brukte da Kjøper betalte for kurset. Vi vil sørge for å overføre pengene så fort som mulig, dog er det vår erfaring at der kan gå opp til 1 uke før pengene er tilbake på konto.


7. MANGEL VED VAREN - KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen / tjenesten må Kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Utgiver melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper kan benytte sin reklamasjonsrett ved å skrive til oss på e-post [email protected]. Oppgi vennligst ditt navn og fakturanummer.


8. RETTIGHETER

Bruker kan bare bruke Tjenesten til lovlige formål og i samsvar med disse Betingelsene, samt eventuelle driftsmessige regler som fastsettes av Utgiver. Utgiver forbeholder seg retten til, til enhver tid å stoppe Tjenesten, avslutte kontoer og/ eller eller kansellere bestillinger etter eget skjønn, inkludert, og uten begrensning, basert på en Brukers aktivitet som etter Utgivers vurdering er i strid med disse Betingelsene eller gjeldende lover og forskrifter.


9. OPPHAVSRETT

Alt innhold som utgjør en del av Tjenesten, det være seg tekst, videoer, design, logoer, ikoner, bilder, nedlastbare e-bøker samt kombinasjoner av dette, og all programvare som brukes på Nettstedet, eies av Utgiver, og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter immateriell eiendom og eiendomsrett. Bruker samtykker i å overholde alle gjeldende lover og avtaler, og å ikke endre, skjule eller fjerne noen opphavsretts- og andre eiendomsrettigheter (enten restriksjoner for bruk eller andre restriksjoner) som finnes i et slikt innhold. Bruk av kurs på Tjenesten er kun til personlig bruk og kurset kan ikke deles med eller videreselges til en tredjeperson. Det er ikke tillatt med "skyggedeltakere" eller tilhørere under bruk av kurset. Ei heller kan personlig logg-inn og passord deles med tredjeperson, da disse er strengt personlige og konfidensielle. Tjenesten kan derfor eksempelvis ikke benyttes og mangfoldiggjøres til andre enn Brukeren ved skoler, barnehager, institusjoner, på arbeidsplasser, konferanser, seminarer, restauranter og forsamlingslokaler.

Brukere som har konto hos Utgiver plikter til enhver tid å følge de betingelsene som Utgiver setter for bruk av konto og Tjenester. Hvor det eksplisitt fremgår at Tjenester er tillatt for nedlastning er disse likevel underlagt lov om opphavsrett. Dette materialet er kun tillatt til Brukerens personlige bruk.

Det er ikke tillatt å kopiere eller videreformidle materiell i noen form, verken elektronisk eller på annen måte, uten skriftlig avtale fra Utgiver.


10. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger som oppgis i forbindelse med Tjenesten behandles i henhold til våre retningslinjer for oppbevaring av personopplysninger, som du kan lese om i vår Personvernserklæring. Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du avgir personopplysninger til oss. Har du spørsmål vedrørende dine data og vår behandling av personopplysninger er du alltid velkommen til å kontakte oss på [email protected]


11. ENDRINGER I TJENESTEN

Utgiver forbeholder seg retten til å oppgradere, modifisere, endre eller forbedre Tjenesten, så lenge dette er ikke er til skade for Brukerens bruk av Tjenesten. Ved vesentlige endringer vil Bruker motta et forhåndsvarsel innen rimelig tid (med mindre endringene er som følge av forhold utenfor Utgivers kontroll, i hvilket tilfelle Utgiver vil forklare årsaken til endringene så snart det er praktisk mulig).


12. ANSVAR I FORBINDELSE MED BRUK AV TJENESTEN

Utgiver garanterer ikke for nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av hele eller deler av Tjenesten, heller vil vi ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av Brukerens bruk av informasjonen som finnes i Tjenesten, Brukerens bruk av Tjenesten eller aksept av tilbud som presenteres gjennom Tjenesten.

Vær oppmerksom på at det i våre kurs gis informasjon, som ved feil eller uforsvarlig bruk kan gi personskader. Vi oppfordrer derfor til forsiktighet når man følger kurset og til å ta alle nødvendige forholdsregler.


13. ERSTATNING

Bruker godtar at Utgiver, kursholdere på Nettstedet, leverandører og eventuelle tredjeparts innholdsleverandører ikke kan holdes ansvarlig for krav, tap, utgifter, erstatninger og kostnader, herunder advokatsalær som følge av (a) Brukers bruk av Tjenesten, (b) brudd på disse Betingelsene, eller (c) aktiviteter som er knyttet til Brukers konto (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av Bruker eller noen annen person som har tilgang til Tjenesten via Brukers konto.

I begrepene Utgiver, kursholdere på Nettstedet, leverandører og eventuelle tredjeparts innholdsleverandører oppført i paragrafen ovenfor så omfattes også deres respektive ledere, ansatte og formidlere.


14. OPPSIGELSE

Utgiver kan på et hvilket som helst tidspunkt avslutte Brukers tilgang til Tjenesten. Uten å begrense det foregående, kan Utgiver, etter eget forgodtbefinnende og uten erstatningsansvar, fjerne Brukers passord eller bruk av Tjenesten uten grunn, inkludert, uten begrensning, hvis Utgiver mener at Bruker har brutt eller har handlet i strid med ord og handling i disse Betingelsene. Enhver oppsigelse av tilgang til Tjenesten under enhver bestemmelse i disse vilkårene kan skje uten forutgående varsel, og Utgiver kan umiddelbart deaktivere eller slette Brukers konto og all tilknyttet informasjon og/eller videre tilgang til Tjenesten.


15. MERVERDIAVGIFT

Alle priser som er oppgitt på Nettstedet er inkludert merverdiavgift (“MVA”).


16. BETALING VED KJØP

Utsendelse av gyldig Kurskode til Kjøper skjer kun etter at Kursprisen har blitt mottatt av Utgiver. Kjøper kan betale med Visa og Mastercard, og vi tar forbehold om eventuelle gebyrer som ikke er inkludert i Kursprisen fra leverandør av benyttede betalingstjenester. Kursprisen vil bli trukket fra din konto ved kjøp av Tjenesten. Kjøper vil motta kvittering via e-post for alle kjøp Kjøper gjør etter at betaling er trukket fra Kjøpers konto. Denne kvitteringen er kun til informasjon om hva som allerede er betalt og er ikke hva Kjøper skylder Utgiver.


17. GAVEKORT

Kurskoden kan kun benyttes av én Bruker med en brukerkonto og er kun gyldig for gjeldende kurs. Kjøper er selv ansvarlig for at den tiltenkte mottaker av gavekortet mottar Kurskoden og at den ikke misbrukes av andre. Utgiver forbeholder seg retten til å fjerne Brukere ved mistanke om misbruk.


18. FORCE MAJURE

Utgiver vil ikke være ansvarlig for manglende oppfyllelse eller forsinkelse i utførelsen av, noen av sine forpliktelser som er forårsaket av hendelser utenfor rimelig kontroll ("Force Majeure"). Force Majeure omfatter enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, utelatelse eller ulykke utenfor Utgivers kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger gjennom lov, forskrift, ordre, eller andre statlige direktiver, streik, naturkatastrofer, tredjeparts mekaniske eller andre utstyrshavarier, terrorangrep, brann, eksplosjoner, fiberoptisk kabel kutt, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, Internett feil eller forsinkelser, stormer eller andre lignende hendelser.


19. VARSLINGER

Utgiver kan fra tid til annen revidere disse Betingelsene for å holde dem oppdatert i henhold til Utgivers produkter og Tjenester. Besøk derfor Nettstedet jevnlig for å sjekke eventuelle endringer. Dato som oppgitt nederst vil varsle deg om de seneste endringene. Din tilgang til eller bruk av Tjenesten etter at en slik oppdatering har trådt i kraft, medfører at Bruker samtykker i disse endringene.


20. KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 5. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Sist oppdatert 21. april 2022